TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POKLÁDKY PŘÍRODNÍHO KAMENE - NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLAD

PŘÍPRAVA PODKLADU

Stávající betonová plocha musí být pevná neporušená bez velkých trhlin, zbavená mastnoty a všech nečistot, proto beton před pokládkou omyjeme případně odmastíme (nejlépe tlakovou vodou „WAP“)


POKLÁDKA PŘÍRODNÍHO KAMENE

Pro pokládku na stávající bet. podklad používáme maltu NVL-300 (NVL-300 - technické listy), jejíž tloušťka musí být minimálně 2cm. Na připravený podklad naneseme maltu NVL-300, vrstvu srovnáme na požadovanou tloušťku, nanášíme jen tolik malty, kolik stihneme v době zpracovatelnosti položit kamene a také abychom při pokládce kamenů v betonu neklečeli. Kámen musí být před položením čistý bez mechanických nečistot (omýt např. ve vaničce, kbelíku nebo zahradní hadicí). Kámen pokládáme do mozaiky a gumovou paličkou jej doklepáváme do betonu, tak abychom vytvořili povrchovou rovinu a případně dodrželi i spád plochy.

Kámen je možné zednickým kladivem také zhruba upravovat podle potřebné velikosti a tvaru nebo je možné použít úhlovou brusku (flexa) s diamantovým kotoučem pro přesné tvarování kamene (schody, parapety, okolo odpadů apod.).


SPÁROVÁNÍ DLAŽBY

Za mokra se spáruje již s vodou rozmíchanou spárovací hmotou (PFN - technické listy), tak že se rozmíchaná hmota stěrkou plošně aplikuje do spár a následně se ve dvou cca 1-3 hod intervalech čistí kamenná dlažba od zbytků spárovací hmoty.

 

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POKLÁDKY PŘÍRODNÍHO KAMENE - BEZ STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU


PŘÍPRAVA PODKLADU

Stávající zeminu odkopeme v potřebné ploše až do nezámrzné hloubky, navezeme štěrkem nebo jiným kamenivem, navezené kamenivo následně zhutníme (např. vybračním strojem tzv. „žábou“). Na takto zhutněném podkladu vybetonujeme desku odpovídající tlouštky:

- pro pochozí plochy (chodníky, dlažby okolo bazénu, pergoly) doporučujeme celkovou tloušťku betonu 8cm - 10cm (nejlépe vyztužení KARI sítí),

- pro pojezdové plochy (vjezdy do garáží apod.) doporučujeme 15cm - 20cm + KARI síť.


POKLÁDKA PŘÍRODNÍHO KAMENE

Pro pokládku kamene na takto připravený bet. podklad používáme maltu NVL-300 (NVL-300 - technické listy), jejíž tloušťka musí být minimálně 2cm. Na připravený podklad naneseme maltu NVL-300, vrstvu srovnáme na požadovanou tloušťku, nanášíme jen tolik malty, kolik stihneme v době zpracovatelnosti položit kamene a také abychom při pokládce kamenů v betonu neklečeli. Kámen musí být před položením čistý bez mechanických nečistot (omýt např. ve vaničce, kbelíku nebo zahradní hadicí). Kámen pokládáme do mozaiky a gumovou paličkou jej doklepáváme do betonu, tak abychom vytvořili povrchovou rovinu a případně dodrželi i spád plochy.

Kámen je možné zednickým kladivem také zhruba upravovat podle potřebné velikosti a tvaru nebo je možné použít úhlovou brusku (flexa) s diamantovým kotoučem pro přesné tvarování kamene (schody, parapety, okolo odpadů apod.).

SPÁROVÁNÍ DLAŽBY

Za mokra se spáruje již s vodou rozmíchanou spárovací hmotou (PFN - technické listy), tak že se rozmíchaná hmota stěrkou plošně aplikuje do spár a následně se ve dvou cca 1-3 hod intervalech čistí kamenná dlažba od zbytků spárovací hmoty.

 

POKLÁDKA OBKLADU

 

Podkladovou plochu je potřeba před samotnou aplikací obkladů důkladně připravit. Plochu nejprve očistitíme od prachu, mastnot a dalších nečistot, napenetrujeme a necháme nejlépe 12 hod. schnout. Břidlicové obklady nedoporučujeme aplikovat na vápennou omítku! Mohly by časem opadat.

 

PŘÍPRAVA OBKLADOVÉHO KAMENE

Obkladový kámen je třeba na pracovní (rubové) straně očistit od prachu a srazit případné nerovnosti např. zednickým kladívkem.

 

SAMOTNÁ APLIKACE KAMENE

Připravený břidlicový obklad si raději "nanečisto" vyskládejte na rovnou plochu (např. na zem) a vyzkoušejte si návaznost jednotlivých kusů kamene. Pokud jste spokojeni s Vámi navrženou skladbou, můžete zahájit lepení. Pokud je součástí obkladové plochy roh, pak vždy raději začněte právě rohem. K rohům pak dopasujete ostatní kameny určené pro plošný obklad. Obklady a dlažbu je možné lepit běžně dostupnými cementovými flexibilními lepidly, doporučujeme například lepidla firmy CUSTOM.

Na obklad doporučujeme následující lepidla: Thin - Set Flex (mrazuvzdorná lepící malta pro náročné případy lepení-venkovní i vnitřní plochy), Thin - Set Gres (lepící malta střední výkonnostní třídy-venkovní i vnitřní plochy). Spotřeba lepidla závisí na aplikovaných obkladech a podkladu a pohybuje se přibližně v rozmezí 4-9 kg na 1 m2. Zubovou stěrkou naneste potřebné množství flexibilního lepidla. Na problematická a exponovaná místa můžeme použít montážní pěnu.

 

SPÁROVÁNÍ

Obklady a dlažbu doporučujeme spárovat. Spotřeba spárovací hmoty závisí na šířce spáry. Podrobný návod na přípravu spárovací hmoty bývá uveden na obalu.

 

OŠETŘENÍ KAMENE PO APLIKACI

Po aplikaci doporučujeme ošetřit povrch obkladů výrobky, které přírodní kámen očistí, naimpregnují, případně zvýrazní jeho strukturu a barvu. Výrobců těchto materiálů je spousta, doporučuje např. výrobky firmy Marcons International, HMK Möller Chemie, a to: HMK R 55 (základní čistící prostředek), HMK R 63 (odstraňovač cementového závoje), HMK S 31 (silanová impregnace), HMK S 42 (zvýrazňovač kresby a barev), nebo Stachema Kolín - Repesil (hydrofobizační prostředek).

V žádném případě nedoporučujeme vodní sklo. Je sice levné, ale zničíte to, co jste udělali.

K očištění kamene používáme houbu, hadr a kartáček (ne drátěný). Kameny pak vodou omyjeme. Po oschnutí je můžeme přestříkat Repesilem.

 

POKLÁDKA ULTRA TENKÉ BŘIDLICE


Ošetření stejné jako u přírodního kamene. V suchých interiérech se lepí na stěny i nábytek s pomocí flexibilního tmelu /Mapexlex MS 45 od Mapei, FT 101 od Ceresit/. Pro celoplošné podlepení /nutno použít např. v koupelnách, na fasády apod. /doporučujeme použít Karelastic/ Keralastic T54. Lepidlo se nanáší na tenkou břidlici /popř. na stěnu/.

 

      

 

DOPORUČUJEME SE OBRÁTIT NA PROFESIONÁLNÍ FIRMY, KTERÉ SE POKLÁDKOU ZABÝVAJÍ.

 

Hotel U Krbu ve Vestci hodnocení